Join UCY / Ymunwch a UCY

How to join / Sut i ymuno

As a club, we cater  for all cycling abilities, and offer a supportive and friendly environment with a vibrant community, centred around the love of all things cycling. 


The ideal starting point is our Saturday morning 'Breakfast Club Ride'. This is a social ride at a gentle pace and around 30 miles in total, with a cafe stop half way. 


New members are given 3 free 'taster' rides. Annual fees are £20 and include a club goody bag and access to many member privileges such as club kit, merchandise, social evenings and much more. 


To join the club, please speak to a member of the committee (who will introduce themselves to all new members during ride briefings), or alternatively, join our Facebook group and contact our membership secretary Steve Date.


We look forward to seeing you soon, Chapeau!


_________________________


Fel clwb, rydym yn darparu ar gyfer pob gallu beicio, ac yn cynnig cymuned fywiog, gefnogol, a chyfeillgar.


Y man cychwyn delfrydol yw ein 'Taith Clwb Brecwast' ar fore Sadwrn. Mae hwn yn daith gymdeithasol ar gyflymder cyfforddus o tua 30 milltir, gydag ymweliad i gaffi tua hanner ffordd.


Bydd aelodau newydd yn derbyn 3 taith 'blasu' am ddim. Y ffi aelodaeth blynyddol yw £20 ac maent yn cynnwys mynediad i nwyddau, cit swyddogol, nosweithiau cymdeithasol a llawer mwy.


I ymuno â'r clwb, siaradwch ag aelod o'r pwyllgor (a fydd yn croesawi chi yn ystod sesiynau briffio), neu fel arall, ymunwch â'n grŵp Facebook a chysylltwch â'n ysgrifennydd aelodaeth, Steve Date.


Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan, Chapeau!